Inconsumercomplaints.com » Electronics and household app. » Review / complaint: Best Electricity - High bill | News #123156

Best Electricity
High bill

Dear... sir

me vinod babusha sadafule room no 175/4 shiv shakti nagar, opp, dr, naik basweshawr marg, mumbai-17

geli 50 varshe amhi mumbai la raha to ahe babausha basling sadafule ya navavar bill ahe magil 13 vasha purvi amhala 26000 chya var bill best ni patahvale hote amchya ghari kahi electronics chya vastu nastana amhala tevdhe bill ale hote punha punha Complaint karun sudha bill kahi kami kele nahi ulat amhala tevedc bill bharave lagel ase sagun amhche metar kapun nehle tehava pasun ahamcya gharat light nahi ahe tari me ata kahi rakam baharnyas tyar ahe maje ardhe bill mahaf karave ase me namud karat ahe kurpaya maji dakashta ghavi

kalave apala vishavsu

vinod b. sadafule


Company: Best Electricity

Country: India   State: Maharashtra   City: Mumbai City

Category: Electronics and household app.

0 comments

Information
Only registered users can leave comments.
Please Register on our website, it will take a few seconds.
Quick Registration via social networks:
Login with FacebookLogin with Google